TT-Frakt AS

Vår store spesialitet - Farlig gods (ADR)

Med inngående kompetanse kan vi tilby frakt av alle typer farlig gods utenom bulk og tank. 

Vårt nære samarbeide med DGM Oslo AS gir oss et vesentlig konkurransefortrinn innen farlig gods, i det DGM bistår med omfattende ekspertise innen håndtering av farlig gods – alt fra merking av gods, emballering, leveranse av ADR-materiell
til å stille som sikkerhetsrådgivere.

Vi kan derfor levere hele kjeden av tjenesten innen ADR-gods til kundene,
også for temperet gods.

Samlast - Komplett lass - Faste ruter - Express - Vip

Med fokus på våre kunders behov forsyner vi integrerte logistikk løsninger av høyeste kvalitet med vår største dyktighet.
Vår filosofi er å levere våre kunder den totale transport tjeneste.

– Vi er den forlengede arm i din virksomhet!

Omfattende erfaring med og oppdrag av:

Kl. 1 Eksplosiver
Kl. 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer, f.eks. avfall fra sykehus og legekontorer
Kl. 7 Radioaktive stoffer, f.eks. medisiner, instrumenter mm.

Spesialitet: Temperert gods

Lokalt – Regionalt – Nasjonalt 
Vi leverer temperert gods som matvarer, medisiner, mm. 

Gjennom vårt nære samarbeid med DGM kan vi levere hele kjeden av tjenester innen ADR- gods til våre kunder, også temperert gods!